Zmiany w zakresie dozoru elektronicznego

Kara pozbawienia wolności oznacza dla skazanego brak możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, a tym samym zarobkowania, rozłąkę z najbliższą rodziną, uniemożliwia niejednokrotnie prawidłowy przebieg leczenia, jak również naraża skazanego na dalszą demoralizację w warunkach więziennej izolacji.

Alimenty w dobie koronawirusa

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że występująca obecnie epidemia koronawirusa i związana z nią stagnacja gospodarcza, przekładająca się niejednokrotnie na pogorszenie sytuacji finansowej i zarobkowej osoby zobowiązanej do alimentów, nie wstrzymuje automatycznie obowiązku uiszczania tychże alimentów na rzecz osoby uprawnionej, czy też nawet obniżenia ich wysokości.