Kara pozbawienia wolności oznacza dla skazanego brak możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, a tym samym zarobkowania, rozłąkę z najbliższą rodziną, uniemożliwia niejednokrotnie prawidłowy przebieg leczenia, jak również naraża skazanego na dalszą demoralizację w warunkach więziennej izolacji.

Dozór elektroniczny - prawo karne
ADWOKAT dr Aneta Sośnicka KANCELARIA ADWOKACKA – dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny, czyli obroża lub obrączka

Na przeciw takim sytuacjom wychodzi, poza instytucją odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności lub udzielenia przerwy w jej wykonywaniu, możliwość ubiegania się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kara odbywana poza zakładem karnym

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego odbywana jest poza zakładem karnym. Dzięki temu, skazany zachowuje możliwość przemieszczania się, pracowania, czy też uczestniczenia w niektórych innych aktywnościach życia codziennego, będąc zobowiązanym do przebywania w miejscu zamieszkania jedynie w wyznaczonych przez sąd godzinach.

Zmiana w zakresie dozoru elektronicznego

Do końca marca 2020 roku z odbywania w powyższy sposób kary pozbawienia wolności mogła skorzystać jedynie taka osoba, wobec której orzeczona została kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 roku. Obecny kryzys epidemiologiczny spowodował szereg zmian w przepisach prawnych, w tym także odnośnie omawianego tutaj zagadnienia. Od 1 kwietnia 2020 roku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może ubiegać się skazany, wobec którego orzeczono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Jest to jeden z warunków, pozostałe to m.in. posiadanie przez skazanego miejsca stałego pobytu w czasie odbywania kary poza zakładam karnym, które odpowiada możliwościom techniczno-organizacyjnych, czyli tzw. warunkom technicznym umożliwiającym zainstalowanie systemu, czy też zgoda osób pełnoletnich na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w wspólnie zamieszkiwanym mieszkaniu lub domu. Do odbywania kary we wskazanym systemie przybliży skazanego także poprawna postawa w czasie odbywanej już kary w zakładzie karnym, jak również pozytywna prognoza kryminologiczna.

Spełnienie przez skazanego powyższych warunków oraz poprawnie napisany wniosek wraz z uzasadnieniem, powinny przynieść oczekiwany efekt w postaci orzeczenia sądowego umożliwiającego odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Serdecznie zapraszam do kontaktu. Każda sprawa jest indywidualna.

💻 www.anetasosnicka.pl
📞 +48 605 675 875
📧 kancelaria@anetasosnicka.pl


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *