Sprawa o rozwód, o ile zostanie prawidłowo przeprowadzona, może zakończyć się już na pierwszym terminie rozprawy. Jak więc przeprowadzić postępowanie sądowe, żeby rozwód nie ciągnął się latami? Poniżej kilka rad z praktyki adwokata rozwodowego.

Szybki rozwód
ADWOKAT dr Aneta Sośnicka KANCELARIA ADWOKACKA – szybki rozwód

Rozwód z winy, czy bez winy

Orzeczenie rozwodu może nastąpić bez orzekania o winie którejkolwiek stron, z winy jednego z małżonków, jak również z winy obojga. Udowodnienie winy małżonka wymaga przedstawienia przed Sądem dowodów na powyższą okoliczność. Mogą to być np. zeznania świadków, dowody w postaci zdjęć, wydruków mail, nagrań rozmów. Rzadko który pozwany współmałżonek wyraża zgodę na orzeczenie rozwodu z jego winy, a tym samym może zaprzeczać wiarygodności przedstawianych przez stronę przeciwną dowodów, przedstawiać dowody na swoją korzyść, co przedłuży postępowanie sądowe.

Rozwód bez orzekania o winie

Występuje, gdy boje małżonkowie wyrażą wolę rozwodu w taki sposób, znacznie skróci więc czas postępowania dowodowego w sprawie.

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód

Złożenie pozwu o rozwód do Sądu właściwego miejscowo oraz rzeczowo pozwoli na uniknięcie sytuacji związanej z tym, że pozew będzie przesyłany pomiędzy Sądami. Właściwym rzeczowo będzie zawsze np. dla miasta Lublin Sąd Okręgowy w Lublinie. Właściwość miejscową należy następnie ustalić w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Prawidłowo sporządzony pozew o rozwód

Prawidłowo sporządzony pozew o rozwód również może przyczynić się do szybszego rozpoznania sprawy. Sąd nie będzie wówczas wzywał strony do usunięcia braków formalnych pozwu o rozwód, czy też uzupełnienia pozwu o wymagane przy jego złożeniu dokumenty. Na stronach internetowych można znaleźć szereg gotowych wzorów pozwów o rozwód – należy jednak korzystać z nich z dużą rozwagą, ponieważ są to „gotowce” nie odpowiadające często do konkretnej sprawy o rozwód.

Opłata za rozwód

Prawidłowo uiszczona przez nas opłata sądowa w sprawie o rozwód poskutkuje tym, że Sąd nie będzie wzywał strony do jej uiszczenia lub uzupełnienia, a tym samym skrócimy czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy. Wraz ze złożonym pozwem o rozwód można złożyć wniosek o zwolnienie od uiszczania opłaty sądowej od pozwu o rozwód. Powyższy wniosek może wydłużyć jednak postępowanie sądowe, ponieważ przed rozpoznaniem sprawy Sąd będzie musiał w pierwszej kolejności wydać postanowienie w przedmiocie zwolnienia nas z tejże opłaty sądowej.

Ustalenia odnośnie dzieci – władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem

Małżonkowie posiadający wspólne dziecko lub dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności, celem ograniczenia postępowania dowodowego, powinni ustalić poza salą sądową wszelkie kwestie związane z władzą rodzicielską, miejscem zamieszkania dziecka oraz kontaktami z dzieckiem po rozwodzie. W razie braku porozumienia w tym zakresie, Sąd będzie musiał zadecydować i orzec w wyroku rozwodowym, w jaki sposób ukształtować powyższe, a to z pewnością przedłuży postępowanie – koniecznym może okazać się bowiem dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, dowodu z opinii biegłych sądowych oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Alimenty na dzieci

Celem uniknięcia wydłużenia postępowania sądowego w sprawie o rozwód warto również omówić z drugą stroną, jeszcze poza salą sądową, wysokość alimentów, które mają być orzeczone na dzieci. Powyższe pozwoli uniknąć postępowania dowodowego w tym zakresie. Alimenty na dzieci są akurat tym elementem wyroku rozwodowego, który, po jego uprawomocnieniu, w razie zmiany potrzeb uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego, można zmienić orzeczeniem Sądu Rejonowego.

Ustalenia odnośnie podziału majątku

Sprawy o podział majątku małżonków po rozwodzie, w wyjątkowych przypadkach, np. gdy małżonkowie rozliczają nakłady na majątek wspólny, albo majątek jest znacznej wartości, potrafią trwać latami. Jeżeli małżonkowie nie mają pomysłu i nie ma pomiędzy nimi zgody w zakresie podziału majątku, należy przeprowadzić go już po sprawie rozwodowej.

Pomoc adwokata w sprawie rozwodowej

Każdy, kto staje przed decyzją o rozwodzie zastanawia się, czy warto skorzystać z usług adwokata rozwodowego. Odpowiedź jest prosta – warto! Sprawy rozwodowe, w zależności od stanowiska drugiej – pozwanej strony, mogą zakończyć się na pierwszej rozprawie, albo przeciągnąć się na kilka lat. Sprawy te wiążą się zazwyczaj z silnymi emocjami, które towarzyszą stronom, jak również kwestiami dotyczącymi wspólnych dzieci lub majątku małżonków. Dobry adwokat, z praktyką w sprawach rozwodowych, znający praktykę orzekania Sądów Rodzinnych, pomoże przejść Klientowi przez sprawę rozwodową sprawnie i szybko, z jak najlepszym rezultatem.

Serdecznie zapraszam do kontaktu. Każda sprawa jest indywidualna.

💻 www.anetasosnicka.pl
📞 +48 605 675 875
📧 kancelaria@anetasosnicka.pl


4 Komentarze

Małgorzata · 23 grudnia 2020 o 23:33

Przekonała mnie Pani do wynajęcia prawnika w sprawie rozwodowej. Mąż naciskał na rozwód bez orzekania o winie, ale mam przeczucie, że będę na tym stratna. Z rozwodem wiąże się zbyt wiele skutków prawnych bym tak łatwo odpuściła. Pomogła mi Pani w podjęciu decyzji.

    anetadmin · 19 stycznia 2021 o 20:21

    Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mój artykuł był dla Pani pomocny.

Ewa P · 19 stycznia 2021 o 18:07

Pomoc adwokata pomaga przejść przez proces rozwodu szybciej, ale także łatwiej i „przyjemniej”. Adwokat może pomóc nie tylko ze strony prawnej, ale też może być pewnego rodzaju wsparciem w tym trudnym czasie. Nie czujemy, że musimy sobie radzić z tym sami.

    anetadmin · 19 stycznia 2021 o 20:23

    Dzień dobry Pani Ewo
    Przy rozwodzie bardzo dobrze jest mieć przy sobie dobrego Adwokata.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *