Zmiany w zakresie dozoru elektronicznego

Kara pozbawienia wolności oznacza dla skazanego brak możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, a tym samym zarobkowania, rozłąkę z najbliższą rodziną, uniemożliwia niejednokrotnie prawidłowy przebieg leczenia, jak również naraża skazanego na dalszą demoralizację w warunkach więziennej izolacji.