Podejmując decyzję o sprawie rozwodowej, należy liczyć się z jej kosztami. Poza stałą opłatą sądową od pozwu od rozwód, mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z rozwodem. Przed przystąpieniem do sprawy, warto je poznać i oszacować, co pozwoli przejść przez rozwód sprawnie.

koszty rozwodu Lublin
ADWOKAT dr Aneta Sośnicka KANCELARIA ADWOKACKA – koszty rozwodu

Opłata od pozwu o rozwód

Wraz ze złożeniem pozwu należy uiścić opłatę od pozwu o rozwód. Obecnie, opłata w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Najlepiej uiścić ją na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej właściwego miejscowo Sądu. Dla spraw rozwodowych w Lublinie właściwym będzie Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Cywilny Rodzinny https://lublin.so.gov.pl/

Zakładając sprawę o rozwód, można złożyć razem z pozwem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, co może pozwolić na uniknięcie całości lub części opłaty od pozwu o rozwód. Należy wypełnić w tym celu odpowiedni formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz można pobrać ze strony  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym

Należy mieć jednak na uwadze, iż złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych może przedłużyć rozpoznanie sprawy o rozwód, ponieważ w pierwszej kolejności Sąd będzie musiał wydać decyzję odnośnie przedmiotowego wniosku.

Opłata za podział majątku wspólnego

Jeżeli małżonkowie zdecydują się na dokonanie podziału majątku wspólnego przy sprawie rozwodowej, wówczas dodatkowa opłata sądowa będzie wynosić 300 zł, gdy podział majątku jest zgodny, lub 1 000 zł, gdy podział majątku wspólnego jest sporny. Sądy rozwodowe zazwyczaj przystają na podział majątku przy rozwodzie, gdy pomiędzy małżonkami doszło do ugody i nie ma sporu w przedmiotowym zakresie. Sporne podziały majątku wspólnego po rozwodzie zazwyczaj kończą się oddzielną sprawą sądową.

Dodatkowe opłaty przy sprawie o rozwód – zabezpieczenie roszczeń

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, a nie doszli do ugody w kwestiach związanych z dziećmi, przy sprawie rozwodowej mogą pojawić się dodatkowe opłaty w związku z tzw. zabezpieczeniem roszczeń, np. o kontakty z dziećmi, o miejsce zamieszkania dziecka, alimenty na rzecz dziecka.

Eksmisja małżonka

W trakcie postępowania o rozwód zachodzi możliwość wnioskowania o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania lub domu. Opłata sądowa w sprawie o eksmisję wynosi 200 zł.

Mediacja przy rozwodzie, kurator rodzinny, opinia sprawie o rozwód

Sprawa rozwodowa, w szczególności, gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci, może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Są to np. koszty mediacji przy rozwodzie. Sąd może również zarządzić wykonanie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego, którego zadaniem jest sprawdzenie, w jakich warunkach wychowuje się dziecko i jaka panuje w domu atmosfera. Może również zachodzić konieczność wywołania opinii tzw. OZSS, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, który wypowie się np., czy rozwód nie wpłynie negatywnie na dobro dzieci małżonków.

Koszty adwokata rozwodowego

Wynagrodzenie adwokata w sprawie o rozwód uzależnione jest od szeregu czynników. W pierwszej kolejności od tego, czy jest to rozwód z orzekaniem o winie, czy rozwód bez orzekania o winie, tj. za porozumieniem stron. Wysokość wynagrodzenia adwokata rozwodowego uzależniona jest również od tego, czy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci i czy jest pomiędzy nimi zgoda odnośnie władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów z dziećmi oraz alimentów na dzieci, jak również alimenty na małżonka. Także kwestie związane z podziałem majątku wspólnego wpływają na wysokość wynagrodzenia pełnomocnika przy rozwodzie. Wynagrodzenie jest wiec ustalane każdorazowo i indywidualnie pomiędzy klientem, a adwokatem, który ma poprowadzić sprawę rozwodową.

Jeżeli nadal masz pytania odnośnie tego, ile może kosztować sprawa rozwodowa, zapraszam do kontaktu.

📞 +48 605 675 875

📧 kancelaria@anetasosnicka.pl

💻 https://www.rozwod-adwokat.lublin.pl

💻 https://www.anetasosnicka.pl


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *