ODSZKODOWANIE

 

Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w sprawach o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Pomoc prawna, w zależności od potrzeb Klientów, może polegać na udzieleniu porady prawnej, jak również stanowić kompleksową obsługę prawną związaną z dochodzeniem przez poszkodowanego odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Wówczas, adwokat dr Aneta Sośnicka reprezentuje Klientów od momentu zgłoszenia szkody, poprzez załatwianie wszelkich formalności przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, a gdy nie dojdzie do ugody pozasądowej, także na etapie postępowania sądowego.

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, czy też zaniża kwotę należnego odszkodowania, adwokat dr Aneta Sośnicka pomaga oszacować Klientowi szansę na wygranie sprawy, jak również wysokość należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Sprawa o odszkodowanie to trudna sprawa, a ubezpieczyciel dąży zawsze do odmowy wypłaty odszkodowania albo jego zaniżenia. Poszkodowani często nie posiadają wiedzy odnośnie tego, jakie przysługują im prawa, co prowadzi niejednokrotnie do przedawnienia roszczeń i braku możliwości ich dochodzenia po kilku latach od zdarzenia.

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o odszkodowanie komunikacyjne oraz odszkodowanie powypadkowe.

Są to m. in. sprawy o:
- odszkodowanie z OC sprawcy wypadku,
- odszkodowanie z AC,
- utratę wartości pojazdu na skutek wypadku,
- dopłatę do zaniżonego odszkodowania,
- odszkodowanie dla poszkodowanego na skutek wypadku,
- odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
- zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
- zadośćuczynienie z tytułu śmierci dla osób najbliższych,
- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Kancelaria Adwokacka prowadzi także sprawy o odszkodowania majątkowe z tytułu zawartych umów ubezpieczeń. Np. odszkodowanie z tytułu zalania, odszkodowanie z tytułu zniszczenia domu lub mieszkania, odszkodowanie z tytułu pożaru, odszkodowanie z tytułu kradzieży lub zniszczenia mienia.

Adwokat dr Aneta Sośnicka pomaga w dochodzeniu odszkodowania za wypadek przy pracy, jak również prowadzi sprawy o ochronę dóbr osobistych i dochodzenie zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Sporą część spraw stanowią sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny i odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. Są to trudne sprawy, wymagające niejednokrotnie wywołania na etapie sądowym opinii biegłych sądowych różnych specjalizacji. Nadto, często osoba poszkodowana błędem w leczeniu, cierpi psychicznie oraz fizycznie w skutek stałego lub czasowego uszczerbku na zdrowiu, co wyklucza ją z samodzielnej walki o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Adwokat dr Aneta Sośnicka reprezentuje także Klientów w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, jak również w sprawach o odszkodowanie od zakładu karnego za utratę zdrowia.

Adwokat dr Aneta Sośnicka działa również bardzo często w imieniu pokrzywdzonego w dochodzeniu przez niego od sprawcy przestępstwa naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na etapie postępowania karnego.

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65

KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490