PRAWO RODZINNE

 

Pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych obejmuje zarówno udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism przedsądowych, jak również pism procesowych, w tym np. pozew o rozwód, pozew o alimenty oraz zastępstwo stron w sprawach sądowych, np. w sprawie o rozwód, w sprawie o alimenty, w sprawie o kontakty z dzieckiem, w sprawie o władzę rodzicielską. 

Zakres usług w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego:
- rozwód i separacja,
- unieważnienie małżeństwa,
- rozstrzyganie istotnych spraw rodzinnych,
- podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa,
- ustanowienie małżeńskiej rozdzielności majątkowej, także z datą wsteczną,
- zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty,
- ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,
- ustalenie ojcostwa,
- zaprzeczenie ojcostwa,
- sprawy związane z władzą rodzicielską – pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- alimenty - ustalenie, podwyższenie, obniżenie lub uchylenie alimentów,
- przysposobienie całkowite lub częściowe,
- uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne.

Adwokat dr Aneta Sośnicka prowadzi od wielu lat sprawy rodzinne i opiekuńcze, a zdobyte przez nią doświadczenie pozwala na prowadzenie tychże spraw z najwyższą starannością oraz doskonałą znajomością przepisów prawnych w tej dziedzinie, jak również praktyką orzekania przez Sądy w przedmiotowych sprawach.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz opiekuńczego należą do spraw trudnych, wiążacych się z silnymi emocjami toworzyszącymi stronom, jak również kwestiami dotyczącymi wspólnych dzieci lub majątku małżonków. Dlatego też oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc, począwszy od porady prawnej, poprzez mediacje pomiędzy stronami, sporządzenie pozwu, a następnie reprezentowanie strony podczas całego postępowania sądowego. Dodatkowo, jesteśmy na bieżąco z naszymi Klientami, informując ich o etapach toczącego się postępowania w sprawie, a przede wszystkim o działaniach podejmowanych przez stronę przeciwną.

Kancelaria Adwokacka prowadzi również sprawy nieletnich o popełnione przez nich czyny karalne. 

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65

KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490