PRAWO KARNE

 

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, jak również np. na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czy też ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie przestępstw określonych w tychże ustawach.

Kancelaria zapewnia Klientom udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, jak również udział adwokata jako pełnomocnika pokrzywdzonego - oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

Adwokat dr Aneta Sośnicka udziela porad prawnych na gruncie szeroko rozumianego prawa karnego, jak również przygotowuje środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje) w sprawach karnych. Nadto, prowadzi sprawy Klientów na etapie postępowania przygotowawczego, przed Policją i Prokuraturą, jak również na etapie postępowania sądowego.

Prowadząca Kancelarię Adwokacką adwokat dr Aneta Sośnicka przez kilka lat związana była z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodwskiej w Lublinie, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami z zakresu prawa karnego, prawa wykorczeń i prawa karnego skarbowego, jak również uczestniczyła w licznych ogólnopolskich konferencjach poświęconych tematyce prawa karnego. W swojej pracy naukowej poświęciła się głównie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, co przełożyło się na jeszcze skuteczniejszą reprezentację Klientów w sprawach m.in. o kradzież, przywłaszczenie, rozbój, oszustwo, paserstwo. W tym zakresie zapraszamy Państwa do zapoznania się z jedną z publikacji adwokat dr Anety Sośnickiej pt. „Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karnym”.

 Kancelaria Adwokacka prowadzi również sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego. Są to m.in. sprawy o:
- wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
- umorzenie lub rozłożenie grzywny na raty.

Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Adwokat dr Aneta Sośnicka prowadzi także sprawy nieletnich o popełnione przez nich czyny karalne – na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65

KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490