PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię w zakresie prawa pracy obejmują m.in.:
- udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
- reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych,
- prowadzenie spraw związanych z wypowiedzeniami umów o pracę,
- prowadzenie spraw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu lub mobbing,
- prowadzenie spraw o zaległe wynagrodzenie oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
- prowadzenie spraw z zakresu roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (odszkodowania, zadośćuczynienia),
- negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę, cywilnoprawnych umów o zatrudnienie oraz umów o zakazie konkurencji,
- sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników,
- przygotowywanie i opiniowanie regulaminów, statutów i innych aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy.

Kancelaria Adwokacka prowadzi także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. o nabycie uprawnień emerytalnych - np. sprawy o emeryturę pomostową, lub rentowych, jak również sporządza odwołania od decyzji organu rentowego.

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65

KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490