PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 

Kancelaria Adwokacka prowadzi obsługę prawną w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.

Usługi prawne w zakresie prawa upadłościwoego oraz naprawczego polegają m.in. na:
- udzielaniu porad prawnych,
- opracowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości,
- reprezentowaniu Klientów w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniu naprawczym.

Kancelaria Adwokacka reprezentuje wierzycieli i wspólników oraz członków organów spółek w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki.

Adwokat dr Aneta Sośnicka zajmuje się również sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej, które to postępowanie jest przewidziane dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, tj. konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Kancelaria Adwokacka pomaga swoim Klientom zgromadzić dowodowy potwierdzające zasadność ogłoszenia upadłości konsumenckiej, sporządza stosowny wniosek, jak również reprezentuje Klientów podczas całego postępowania. 

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65

KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490