PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną Klienta związaną z nieruchomościami.

Adwokat dr Aneta Sośnicka zajmuje się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. W ostatnich latach Kancelaria Adwokacka zajmowała się wyprowadzeniem stanu prawnego m.in. kilku kamienic znajdujących się na terenie Lublina. Dzieki takim działaniom, przedmiotowe nieruchomości przestały generować jedynie koszty, a zaczęły przynosić oczekiwane dochody ich właścicelom.

Kancelaria Adwokacka prowadzi obsługę prawną Deweloperów, jak również obsługuje prawnie i współpracuje z Zarządcami Nieruchomości.

Jako przykładowe usługi w zakresie prawa nieruchomości należy wymienić:
- czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości (w tym np. sprawy spadkowe, sprawy o eksmisję, sprawy dotyczące wspisów w księgach wieczystych),
- reprezentacja Klientów w sprawach o zasiedzenie nieruchomości lub uwłaszczenie nieruchomości,
- reprezentacja Klientów w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości,
- reprezentacja Klientów w sprawach o wydanie nieruchomości,
- reprezentacja Klientów w sprawach o rozganiczenie nieruchomości,
- reprezentracjia Klientów w sprawach o odwołanie darowizny,
- reprezentacja Klientów w sprawach o dział spadku oraz podział majątku w zakresie nieruchomości,
- reprezentacja Klientów w sprawach o ustanowienie lub znisienie służebności,
- reprezentacja Klientów w sprawach o eksmisję, jak również sprawach zwiazanych z prawem lokalem socjalnym,
- reprezentacja Klientów przed Sądami wieczystoksięgowymi (np. w zakresie wpisu właściciela, wpisu lub wykreślenia wpisu dotyczącego hipoteki, służebności),
- sporządzanie oraz opiniowanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości, umów darowizny nieruchomości,
- czynności związane z obsługa prawną transakcji w obrocie nieruchomościami, w tym np. opiniowanie oraz sporządzanie umów w zakresie sprzedaży i nabycia nieruchomości.

Sprawy z zakresu prawa nieruchomości wymagają niejednokrotnie dokonania także czynności w Kancelarii Notarialnej. Kancelaria Adwokacka współpracuje od wielu lat z doświadczonymi Notariuszami, co pozwala nam na kompleksową i sprawną Państwa obsługę.

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65

KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490