WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 

Kancelaria Adwokacka oferuje Klientom, chcącym skutecznie wyegzekwować swoje wierzytelności, profesjonalne usługi windykacyjne. Wieloletnie doświadczenie adwokat dr Anety Sośnickiej w prowadzeniu sądowych spraw windykacyjnych oraz na etapie postępowań egzekucyjnych pozwala na sprawne i skuteczne egzekwowanie należności dla Klientów Kancelarii.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką skierowana jest do osób fizycznych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek handlowych oraz innych podmiotów wystepujących w obrocie gospodarczym.

Adwokat dr Aneta Sośnicka pomaga w swojej pracy również Klientom posiadająycm zadłużenie wobec różnych podmiotów, udzielając m.in. porad prawnych, jak skutecznie i szybko mogą rozwiązać problemy związane z tymże zadłużeniem.

W ramach współpracy w zakresie windykacji wierzytelności Kancelaria Adwokacka:
- przygotowuje przedsądowe wezwania do zapłaty,
- reprezentuje Klientów w sprawach sądowych o zapłatę,
- przygotowuje wnioski egzekucyjne,
- reprezentuje Klientów w sprawach egzekucyjnych,
- podejmuje działania mające na celu ustalenie sytuacji majątkowej dłużników - postępowanie o wyjawienie majątku,
- prowadzi negocjacje pomiędzy wierzycielami a dłużnikami mające na celu zawarcie ugody.

Kancelaria Adwokacka na bieżąco monitoruje postępy w toczących się sprawach, tak, ażeby Klienci mogli być na bieżąco informowani o przebiegu ich spraw.

Kancelaria Adwokacka dąży zawsze do wyegzekwowania zarówno należnej zapłaty wraz z odsetkami, jak i kosztów postępowania poniesionych przez Klientów w związku z dochodzeniem wierzytelności.

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65

KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490